Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
Budowa nowej siedziby MLIM przy ul. Kąpielowej 8, finansowana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego
Międzynarodowa Noc Muzeów 19 V 2018
Spektakl teatralno-muzyczny "O gęsim jaju", 28 III 2018
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę MLIM 16 II 2018 r.
Kuba Stankiewicz International Jazz Trio 19 I 2018
Koncepcja nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

„Szydłowiec w drodze do niepodległości. Kadry historii”.

 Z okazji rozpoczęcia obchodów jubileuszu 50-lecia powołania placówki, a jednocześnie pragnąc uczcić stulecie niepodległości Muzeum przygotowało ekspozycję zatytułowaną „Szydłowiec w drodze do niepodległości. Kadry historii”. Ekspozycja prezentuje epizody szydłowieckie z okresu walki narodowowyzwoleńczej oraz czasów po zakończeniu I wojny światowej, kiedy miasto włączyło się w proces odbudowy tożsamości narodową. Na ekspozycji zaprezentowane zostały dokumenty z okresu międzywojennego ze zbiorów własnych Muzeum oraz fotografie i skany, pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego w Radomiu, Biblioteki Narodowej w Warszawie, portalu Fotopolska.eu oraz zbiorów prywatnych. Ekspozycja prezentowana jest w Sali  Kominkowej użyczonej na czas jej trwania dzięki uprzejmości Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek. Ze względów konserwatorskich oraz w celu na zapewnienia ochrony muzealiom, wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Ekspozycja czynna do 9 marca 2018 roku.

 

Czytaj więcej: „Szydłowiec w drodze do niepodległości. Kadry historii”.

Ludowe „stradivariusy”

Na wystawie – będącej częścią szerszego projektu o tym samym tytule, realizowanego przez muzeum ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego – znalazły się specjalnie wyselekcjonowane egzemplarze skrzypiec, najciekawsze i najbardziej znamienne formy tych instrumentów ludowych. Zdecydowana większość z nich pochodzi z naszych magazynów (57 skrzypiec), dziewięć  cennych eksponatów użyczyły nam:  Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Narodowe w Kielcach oraz Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.  

 Wystawa czynna: 8 września 2017 – koniec lipca 2018

Sala wystaw czasowych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Czytaj więcej: Ludowe „stradivariusy”

"W blasku królewskiego wizerunku"

25 kwietnia 2017 roku w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu odbyło się otwarcie wystawy "W blasku królewskiego wizerunku" ze  zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. Na wystawie współorganizowanej z Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum Rezydencją Królów i Rzeczypospolitej zaprezentowano różne formy wizerunków królów elekcyjnych od Zygmunta III Wazy do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Realizacja wystawy została wsparta finansowo przez Fundację Teresy Sahakian.

25 kwietnia - koniec lipca 2017 r. 

Sala wystaw czasowych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

 

Czytaj więcej: "W blasku królewskiego wizerunku"

Warsztat, Materia, Dźwięk. Wystawa V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych

Na wystawie V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych prezentowane są nowe instrumenty wykonane w latach 2014 – 2016 przez uczestników konkursu - 38 twórców z 10 województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego,  pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Do konkursu zgłoszono łącznie 144 instrumenty i narzędzia muzyczne. Dużą aktywnością wykazali się budowniczy z Mazowsza, Wielkopolski i południowych terenów Polski – z Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Podhala i Podkarpacia. W konkursie wzięli udział zarówno twórcy starszego pokolenia urodzeni przed rokiem 1935, jak i młodzi pasjonaci, którzy są samoukami lub pod okiem swego mistrza odkrywają tradycje instrumentalne swojego regionu.

 

9 grudnia 2016 - marzec 2017

Sala wystaw czasowych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Czytaj więcej: Warsztat, Materia, Dźwięk. Wystawa V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów...

Motywy muzyczne w malarstwie europejskim XVII-XIX wieku w obrazach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

   Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych zaprasza do zwiedzania wystawy czasowej do połowy listopada 2016 roku.

      Rozwój samodzielnej muzyki instrumentalnej inicjujący proces jej integrowania z kulturą humanistyczną sprzyjał rozwojowi i popularyzacji muzyki, która odgrywała ważną rolę w życiu dworów królewskich, arystokratycznych i bogacącego się mieszczaństwa. Znalazło to odbicie także w malarstwie europejskim doby baroku, coraz liczniej ukazującym instrumenty muzyczne w scenach muzykowania, scenach mitologicznych, alegorycznych i martwych naturach. W XVII stuleciu relacja pomiędzy ikonografią a organologią staje się szczególnie wyraźna. Na płótnach malarzy instrumenty przedstawiane są z dużą starannością, co pozwala na ich identyfikację, porównanie z obiektami zachowanymi po dziś w zbiorach muzealnych. Pomaga także prześledzić ewolucję instrumentów, sposoby gry na nich, konteksty, w których funkcjonowały, zwraca także uwagę na ich znaczenie symboliczne.

Czytaj więcej: Motywy muzyczne w malarstwie europejskim XVII-XIX wieku w obrazach ze zbiorów Muzeum Narodowego w...

JoomSpirit