Sień Radziwiłłów – Sala kapel ludowych

Kategoria: Ekspozycja stała
Opublikowano: sobota, 18, sierpień 2012 12:47

Przekraczając progi muzeum, zwiedzający wchodzi do Sieni Radziwiłłów, gdzie znajduje się 8 stanowisk z instrumentami „tworzącymi” składy kapel ludowych z najważniejszych polskich regionów etnograficznych. Jako pierwsza (na lewej „pierzei”) prezentowana jest Kapela z Beskidu Śląskiego (skrzypce i gajdy śląskie) i Beskidu Żywieckiego (skrzypce i dudy żywieckie), w bliskim sąsiedztwie z Kapelą Podhalańską (troje skrzypiec i basy podhalańskie). Dalej, przemieszczając się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, ukazane są tradycje instrumentalne Wielkopolski, kultywowane w uroczystych i ważnych momentach życia ludu. Prezentowane są: Kapela Wielkopolska z kozłem białym (weselnym), Kapela Wielkopolska z kozłem czarnym (ślubnym) i mazankami oraz Kapela Wielkopolska z dudami. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdzie się Kapela Szamotulska (skrzypce, maryna, klarnet C). Kierując się dalej do centrum Polski (na prawej „pierzei”), widzimy jedną z najbardziej typowych, funkcjonująca od początku XX w., Kapelę z Małopolski Północnej (Radomskie) (skrzypce, harmonia trzyrzędowa ręczna 24-basowa, bębenek obręczowy). Ostatnie stanowisko zajmuje kapela funkcjonująca na południowo-wschodnich terenach Polski – Kapela Rzeszowska (skrzypce, cymbały, klarnet Es, basy rzeszowskie).