Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
Budowa nowej siedziby MLIM przy ul. Kąpielowej 8, finansowana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego
Międzynarodowa Noc Muzeów 19 V 2018
Spektakl teatralno-muzyczny "O gęsim jaju", 28 III 2018
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę MLIM 16 II 2018 r.
Kuba Stankiewicz International Jazz Trio 19 I 2018
Koncepcja nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Historia

Decyzję o powołaniu Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, jako oddziału Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach (wkrótce Muzeum Narodowego), podjęło we wrześniu 1968 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz władze województwa kieleckiego. Na jego siedzibę przeznaczono pomieszczenia drugiego piętra skrzydła wschodniego restaurowanego wówczas zamku w Szydłowcu. Nadzór nad konserwacją zamku oraz organizację muzeum powierzono Danucie Słomińskiej-Paprockiej. Lata 1968 – 1975 to okres organizacji placówki, pozyskiwania i gromadzenia unikalnych a zagrożonych zaginięciem instrumentów muzycznych oraz badań terenowych. Muzeum otwarto dla zwiedzających 19 maja 1975 r. prezentując owoc wieloletnich prac – wystawę stałą pokazującą polskie instrumenty i kapele ludowe oraz instrumenty z terenu województwa kieleckiego. Scenariusz muzealnej ekspozycji opracowali: Jadwiga Sobieska z Zespołu Folkloru Instytutu Sztuki PAN w Warszawie oraz Jan Stęszewski, pracownik naukowy Instytutu Sztuki PAN. Muzeum jako placówka specjalistyczna objęło zasięgiem teren całego kraju prezentując aktualny stan polskiego instrumentarium ludowego.

W 1976 r. MLIM stało się samodzielną placówką specjalistyczną, a dr Erich Stockman, kierownik grupy studiów do badania ludowych instrumentów muzycznych działającej w ramach International Folk Music Council, zarazem wiceprzewodniczący tej międzynarodowej organizacji, wyraził opinię, iż muzeum szydłowieckie to pierwsze w świecie samodzielne muzeum poświęcone ludowym instrumentom muzycznym. Od 1978 r. oprócz gromadzenia instrumentów muzycznych muzeum zaczęło nabywać także eksponaty artystyczno-historyczne, obejmujące m.in. materiały pisane, ikonografię, dokumenty, meble, przedmioty codziennego użytku, detale architektoniczne. Do najwcześniejszych należą eksponaty związane z działalnością cechów szydłowieckich: XVI-wieczne dokumenty ustalające przywileje dla cechów, m.in. dokument Spytka z Tarnowa, kasztelana radomskiego, oraz księgi poszczególnych cechów szydłowieckich od początku XVIII do pierwszych lat XIX wieku. Najstarszymi eksponatami są kafle z lat 1510-1520, fragmenty płytek posadzkowych z sal zamkowych, jak również detale kamieniarki okiennej i drzwiowej, datowanej na wiek XVII.
Muzeum jest organizatorem konkursów na budowę ludowych instrumentów muzycznych. Dotychczas odbyły się cztery edycje konkursu, które wzbogaciły muzealną kolekcję. Konieczność prezentacji prac twórców biorących udział w konkursie, a potem kolejnych wystaw czasowych spowodowała, że w 1985 r. zdemontowana została część wystawy stałej – ekspozycja obrazująca kieleckie instrumentarium muzyczne.
W 1999 r. Muzeum zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.
W ramach administracyjnego podziału kraju muzeum od 1 stycznia 1999 r. przeszło pod Zarząd Starostwa Powiatu Szydłowieckiego. Z dniem 1 stycznia 2005 r. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zostało przejęte przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

MLIM  w Szydłowcu aktywnie uczestniczy w rozwoju kulturalnym Polski, organizując wystawy czasowe, koncerty, prelekcje, warsztaty, a także prowadzi inne działania edukacyjne. W roku 2013 wystawa czasowa Harmonie - gra cały świat zajęła III miejsce w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w kategorii najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu. W tym samym konkursie i w tej samej kategorii rok wcześniej muzeum otrzymało wyróżnienie za wystawę pt. Dudy, niezwykły instrument muzyczny, a w bieżącym roku zostało laureatem II nagrody tegoż konkursu w kategorii najlepszy muzealny projekt otwarty w 2014 r.

Ciekawym projektem, nagrodzonym w 2015 roku II nagrodą w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”, był cykl wydarzeń artystycznych, naukowych i edukacyjnych pt. Kobieta z harfą – wokół sekretnej aury obrazuzwiązanych z promocją zakupionego do zbiorów muzeum obrazu J.P. Bredta pt. Portret kobiety w czarnej sukni  (Portret kobiety z harfą). Projekt zainaugurował koncert kameralny, którego oryginalna formuła łączyła malarstwo z muzyką. W programie goście usłyszeli m.in. prawykonanie kameralnej wersji Koncertu na flet, harfę W. A. Mozarta KV 299. Kolejnym wydarzeniem tego cyklu był wykład Janusza Wałka pt. Ut musica pictura –  malarstwo jak muzyka,którego wysłuchała szydłowiecka młodzież, ostatnim zaśbyły warsztaty plastyczne pt. Uroda portretu dedykowane najmłodszym.

W całorocznym programie placówki sympatycy muzeum oczekują interesujących koncertów noworocznych oraz wydarzeń związanych z Międzynarodową Nocą Muzeów. Z kolei wykłady czy też spotkania z wybitnymi specjalistami z dziedzin etnomuzykologii, historii sztuki i kultury pozwalają uczestnikom zdobywać bezcenną wiedzę, duże zainteresowanie budzą szczególnie wśród młodzieży i słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.

Po rewitalizacji siedziby - Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów w 2015 roku szydłowieckie Muzeum otworzyło nową ekspozycję stałą Instrumenty... - zobaczyć i usłyszeć tradycję. 

Instrumenty muzyczne... Malarstwo polskie najwybitniejszych mistrzów pędzla... Polska muzyka tradycyjna.... czyli 40 lat minęło

 

  

  • MLIM_ZR_01m
  • MLIM_ZR_03m
  • MLIM_ZR_05
  • strona11m
  • strona3m
  • strona5m
 

 

 
JoomSpirit